การตรวจการทำงานของลำไส้เล็กโดยการวัดปริมาณ ไฮโดรเจนในลมหายใจ Hydrogen breath test รหัส MD 334

Go to Top