ห้องปฏิบัติการตรวจเกี่ยวกับการทำงานของทางเดินอาหารให้บริการอยู่ที่ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 10 โซน  A โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือตรวจที่ทันสมัยเพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคกรดไหลย้อน โรคท้องผูก กลั้นอุจจาระไม่ได้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แน่นอนและเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยทางห้องปฏิบัติการ สามารถให้บริการตรวจต่างๆได้ดังนี้

 • Esophageal manometry

 • 24 hours esophageal pH monitoring

 • Pharyngeal manometry

 • Videofluoroscopic swallow study

 • Hydrogen breath test

 • Saliva test

 • Anorectal manometry

 • Balloon expulsion test

 • Antroduodenal manometry

 • Colonic manometry

 • Rectal barostat

 • Colonic transit study

 • Timed Barium Esophagogram

 • Esophageal Transit Scintigraphy

 • Gastric scintigraphy

 • Barium Defecography

 • MRI Defecography