• ผู้ป่วยต้องพบแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับก่อนเพื่อทำนัด

 • ในเวลาราชการ : คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ ตึก ภปร ชั้น 1 วันจันทร์ เวลา 13.00-15.00 น. (ติดต่อทำนัดที่ ตึก ภปร ชั้น G)

 • นอกเวลาราชการ : คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ (นอกเวลา) ตึกภูมิสิริ ชั้น 10 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น.
  โทร 02-2565193-4 (จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น., เสาร์-อาทิตย์ 9.00-12.00 น.),
  080-5477763 (จันทร์-ศุกร์ 8.00-19.00 น.)

อัตราค่ารักษาพยาบาล (ในเวลาราชการ)

MD312 ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักร่วมกับการฝึกเบ่ง (anorectal manometry with biofeedback) 2000
MD313 ตรวจการเคลื่อนไหวของลำไส้เล็ก (small bowel manometry) 3500
MD314 การตรวจการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ (colon transit study) 400
MD326 การตรวจวัดกรดร่วมกับการไหลย้อนของน้ำย่อยชนิดไม่ใช่กรดในหลอดอาหาร (24-hour pH/Impedance Reflux Monitoring) 3500
MD329 การตรวจการทำงานของทวารหนักชนิดความละเอียดสูง (high resolution analrectal manometry) 3000
MD334 ตรวจการทำงานของลำไส้เล็กโดยวัดปริมาณไฮโดรเจนในลมหายใจ (hydrogen breath test) 2000
MD380 ตรวจการทำงานของการเคลื่อนไหวและวัดค่าความต้านทานของหลอดอาหารชนิดความละเอียดสูง  (high resulotion esophageal manometry) 5500

 

 

สิทธิที่สามารถใช้ได้

 • ข้าราชการเบิกจ่ายตรง หรือครอบครัวข้าราชการ
 • เจ้าหน้าที่กาชาด หรือครอบครัวเจ้าหน้าที่
 • บัตรทอง 30 บาท ประเภทที่ 1 (ต้องทำการขึ้นคูปองที่ตึกภูมิสิริ ชั้น M ก่อน)
 • บัตรทอง 30 บาท ประเภทที่ 2 (ต้องทำการขอใบส่งตัวจากต้นสังกัดก่อนแล้วนำมาขึ้นคูปองที่ตึกภูมิสิริ ชั้น M ก่อน)
 • บัตรประกันสังคม ประเภทที่ 1 (ต้องทำการขึ้นคูปองที่ตึกภูมิสิริ ชั้น M ก่อน)
 • บัตรประกันสังคม ประเภทที่ 2 (ต้องทำการขอใบส่งตัวจากต้นสังกัดก่อนแล้วนำมาขึ้นคูปองที่ ตึกภูมิสิริ ชั้น M ก่อน)
 • เงินสด และบัตรเครดิต
 • ผู้ป่วยใน