บริการของเรา

ห้องปฏิบัติการตรวจเกี่ยวกับการทำงานของทางเดินอาหารให้บริการอยู่ที่ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 10 โซน  A โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือตรวจที่ทันสมัยเพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคกรดไหลย้อน โรคท้องผูก กลั้นอุจจาระไม่ได้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แน่นอนและเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยทางห้องปฏิบัติการ สามารถให้บริการตรวจต่างๆได้ดังนี้

High Resolution Esophageal Impedance Manometry (HRIM)

 • Measures pressures and fluid movement in the esophagus from upper to lower esophageal sphincter
 • UES
  • Degree of UES relaxation
  • Magnitude of the intrabolus pressure
  • Presence or absence of pharyngeal peristalsis
 • Esophagus
  • Propagation of the pressure waves and the contractile vigor of the pressure waves
  • Bolus transit and clearance
 • LES
  • LES location
  • LES pressure and relaxation

24-hour pH/Impedance Reflux Monitoring

 • Ambulatory Combined Multichannel Intraluminal Impedance and pH (MII-pH) Monitoring
 • Number of reflux episodes
 • Characterization of reflux episodes
  • Physical properties (i.e., liquid, gas, mixed)
  • Chemical properties (i.e., acid or nonacid)
  • Height of the refluxate
  • Bolus presence and clearance
  • Acid presence and clearance
 • Relationship between symptoms and reflux episodes
 • Gastric belching and supragastric bleching

Pharyngeal manometry

 • Quantification of propulsive and resistive problems within the pharyngoesophageal segment and their respective possible relations.

Videofluoroscopic Swallow Study (VFSS)

 • Dynamic radiological technique
 • Evaluates signs of impaired efficacy and safety of swallowing

Hydrogen breath test

 • Diagnosis of small bowel bacterial overgrowth & carbohydrate malabsorption
 • Small bowel carbohydrate bacterial fermentation
 • Small bowel transit time

Saliva flow rate test

 • Xerostomia evaluation
 • Protocol :
  • Unstimulated salivary flow rate test
  • Stimulated salivary flow rate test (2% citric acid solution)
  • Report as mL/min

Anorectal manometry

 • Anal sphincter function
 • Anorectal sensation
 • Anorectal coordination during defecation
 • Anorectal reflexes

Balloon expulsion test

 • Bedside assessment of the ability to expel a simulated stool (warm water filled balloon)
 • Identify evacuation disorder

Antroduodenal manometry

 • Stomach & duodenal contraction
 • Small bowel neural function

Colonic manometry

 • Colonic motor function
 • Colonic motor response to stimuli (food, drugs) : provocation test

Rectal Barostat

 • Evaluation of rectal sensation & compliance
 • Diagnosis of defecatory disorder

Colonic transit study

 • Radioopaque markers test
 • Colonic transit time

Timed Barium Esophagogram

 • Assess the esophageal emptying
 • Initial evaluation of motor dysphagia, commonly caused by achalasia
 • Measure height and width of the barium column between 1,2, and 5 minutes

Esophageal Transit Scintigraphy

 • Measure esophageal transit time
 • Measure the time required for a liquid bolus of 15–30 mL of water containing 3.7–11 MBq (0.1–0.3 mCi) of either 99mTc diethylenetriaminepentaacetic acid or 99mTc-sulfur colloid to transit the esophagus after a single swallow
 • Measure esophageal retention at 10 min

Gastric scintigraphy

 • Evaluate gastric emptying
 • Ingestion of a test standard meal (typically >200 kcal) labeled with a radioactive isotope (99mTc for solids and 111 Indium for liquids)
 • Measurement of the percentage of gastric emptying after one, two, and four hours after ingestion.

Barium Defecography

 • Anorectal coordination during defecation
 • Demonstration of anatomical abnormality of pelvic floors
 • Anal sphincter anatomy and function

MRI Defecography

 • Anorectal coordination during defecation
 • Demonstration of anatomical abnormality of pelvic floors
 • Anal sphincter anatomy and function

สงสัยว่าการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารของคุณผิดปกติ?

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการทางการแพทย์ของเราพร้อมให้การรักษาและดูแลคุณ
กำหนดเวลานัดหมายของคุณเลย!