การนอนหลับและกลุ่มโรคทางเดินอาหารทำงานผิดปกติ (Sleep and functional gastrointestinal disorders)

การนอนหลับที่ผิดปกติเป็นปัญหาที่พบบ่อยและส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ความผิดปกติของการนอนหลับส่งผลทำให้อาการของโรคทางเดินอาหาร

แผ่นพับความรู้เรื่องการฝึกเบ่งเพื่อรักษาท้องผูก

การฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเบ่งอุจจาระสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกเรื้อรังที่เกิดจากการเบ่งอุจจาระที่ไม่ถูกวิธี ถือเป็นวิธีการรักษาตามมาตรฐานที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับโรคนี้