การตรวจการทำงานและฝึกกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก Anorectal manometry with Biofeedback training รหัส MD 312

Go to Top