การตรวจกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักชนิดความละเอียดสูง High resolution anorectal manometry รหัส MD 329

Go to Top