การตรวจวัดการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารชนิดความละเอียดสูง High resolution esophageal manometry รหัส MD 328

Go to Top